跳至正文

《周文王的易经》-pdf,txt,mobi,kindle,epub电子版书免费百度云百度网盘

由于链接总是被和谐,需要本书电子版的朋友关注公众号:myapp定制(账号:myapp147),首页回复数字1537, 自动弹出下载地址.

《易经》比较全面地记载了周国与商朝斗争的低迷时期周文王作为周国统帅的所思所想。这是一部特定历史时期和特定历史条件下产生的著作。《易经》的文字,多压抑警示之词,少欢欣鼓舞之语,这与当时特定的历史环境分不开。学习《易经》,如果能先了解当时的历史背景,应该会有更多的帮助,这也是由由主编《周文王的易经(还原易经的本来面目)》的初衷。

编辑推荐

由由主编《周文王的易经(还原易经的本来面目)》结合周文王与易经的历史背景,介绍了八卦和易经的基础知识,挖掘了文王易经背后容易被世人忽略的周商之间的血腥斗争,旨在让更多读文言文有困难的读者,能够在比较短的时间里吸收易经的营养,掌握正确的思维方法,增强对人生、对事业的感悟和理解。

作者简介
由由,本名向东,生于山西太原,20世纪八十年代毕业于中国人民大学,现任职于上海某金融机构。

目录
第一部分 八卦和《易经》基础知识
第二部分 本书的主要研究成果与发现
第三部分 《周文王的易经》阅读方法
第四部分 《易经》正文解析
卦序歌
上经(三十卦)
第一卦 乾卦(天天乾)——为君之道
第二卦 坤卦(地地坤)——为臣之道
第三卦 屯卦(水雷屯)——潜龙之道
第四卦 蒙卦(山水蒙)——求学之道
第五卦 需卦(水天需)——需求之道
第六卦 讼卦(天水讼)——诉讼之道
第七卦 师卦(地水师)——战争之道
第八卦 比卦(水地比)——亲比之道
第九卦 小蓄卦(风天小蓄)——小困之道
第十卦 履卦(天泽履)——为人之道
第十一卦 泰卦(地天泰)——通泰之道
第十二卦 否卦(天地否)——闭塞之道
第十三卦 同人卦(天火同人)——同盟之道
第十四卦 大有卦(火天大有)——富有之道
第十五卦 谦卦(地山谦)——谦虚之道
第十六卦 豫卦(雷地豫)——高调之道
第十七卦 随卦(泽雷随)——追随之道
第十八卦 蛊卦(山风蛊)——锄奸之道
第十九卦 临卦(地泽临)——规划之道
第二十卦 观卦(风地观)——观察之道
第二十一卦 噬嗑(雷电噬嗑)——刑罚之道
第二十二卦 贲卦(山火贲)——装饰之道
第二十三卦 剥卦(山地剥)——剥落之道
第二十四卦 复卦(地雷复)——复兴之道
第二十五卦 无妄卦(天雷无妄)——无妄之道
第二十六卦 大蓄卦(山天大蓄)——富贵之道
第二十七卦 颐卦(山雷颐卦)——口粮之道
第二十八卦 大过卦(泽木大过)——(治理)过头之道
第二十九卦 坎卦(水水坎)——风险之道
第三十卦 离卦(火火离)——继位之道
下经(三十四卦)
第三十一卦 咸卦(泽山咸)——性爱之道
第三十二卦 恒卦(雷风恒)——婚姻之道
第三十三卦 遯卦(天山遯)——隐遁之道
第三十四卦 大壮卦(雷天大壮)——强壮之道
第三十五卦 晋卦(火地晋)——顺境之道
第三十六卦 明夷卦(地火明夷)——逆境之道
第三十七卦 家人卦(风火家人)——家庭之道
第三十八卦 睽卦(火泽睽)——人和之道
第三十九卦 蹇卦(水山蹇)——履险之道
第四十卦 解卦(雷水解)——解险之道
第四十一卦 损卦(山泽损)——征税之道
第四十二卦 益卦(风雷益)——分配之道
第四十三卦 夬卦(泽天夬)——(清除)小人之道
第四十四卦 姤卦(天风姤)——离婚之道
第四十五卦 萃卦(泽地萃)——聚才之道
第四十六卦 升卦(地木升)——升职之道
第四十七卦 困卦(泽水困)——周文王自述困境
第四十八卦 井卦(水木井)——养德之道
第四十九卦 革卦(泽火革)——变革之道
第五十卦 鼎卦(火木鼎)——纳贤之道
第五十一卦 震卦(雷雷震)——抗震之道
第五十二卦 艮卦(山山艮)——淡出之道
第五十三卦 渐卦(风山渐)——夫妻之道
第五十四卦 归妹卦(雷泽归妹)——纳妾之道
第五十五卦 丰卦(雷电丰)——专政之道
第五十六卦 旅卦(火山旅)——周文王的苦旅回忆
第五十七卦 巽卦(风风巽)——谦逊之道
第五十八卦 兑卦(泽泽兑)——喜悦之道
第五十九卦 涣卦(风水涣)——治涣之道
第六十卦 节卦(水泽节)——节制之道
第六十一卦 中孚卦(风泽中孚)——朋友之道
第六十二卦 小过卦(雷山小过)——暂避之道
第六十三卦 既济卦(水火既济)——完成之道
第六十四卦 未济卦(火水未济)——未完之道
第五部分 《易经》名言名句
附录 《周易》原文(含《易经》和《易传》)

发表评论